Warsztaty z „Klikam z głową” w Szczecinie

Warsztaty z „Klikam z głową” w Szczecinie

W dniach 06-07.02.2024 r. przedstawiciele Wydziału Spraw Konsumenckich Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Delegatury w Szczecinie Jacek Jarocki oraz Andrzej Żukowski wzięli udział w kampanii „Klikam z głową”.

Podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie, pracownicy UKE rozmawiali z użytkownikami urządzeń telekomunikacyjnych z klas 7-8 o bezpiecznym poruszaniu się w sieci i korzystaniu z tych urządzeń. Uczyli, jak radzić sobie z agresją w sieci, chronić dane, unikać wysokich rachunków, a także omawiali kwestię odpowiedzialności prawnej, grożącej za niewłaściwe zachowania w sieci internetowej. W spotkaniach wzięło udział ponad 100 osób.