Warsztaty z „Klikam z głową” w Szczecinie

Warsztaty z „Klikam z głową” w Szczecinie

W dniach 19-20.02.2024 r. przedstawiciele Wydziału Spraw Konsumenckich Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Delegatury w Szczecinie Andrzej Żukowski oraz Anna Gottfried-Stankiewicz wzięli udział w kampanii „Klikam z głową”.

Podczas wizyty w Szkole Podstawowej „Na Głębokiem” przy ul. Jaworowej w Szczecinie, pracownicy UKE rozmawiali z najmłodszymi użytkownikami urządzeń telekomunikacyjnych z klas 1-3 o bezpiecznym poruszaniu się w sieci i korzystaniu z tych urządzeń. Uczyli jak radzić sobie z agresją w sieci, chronić dane oraz unikać wysokich rachunków. Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki i dyplomy za aktywne uczestnictwo. W spotkaniach wzięło udział ponad 100 osób.