dwoje młodych ludzi przy laptopie z napisem „Wrażliwość na niepełnosprawność” w SP 182 w Łodzi

„Wrażliwość na niepełnosprawność” w SP 182 w Łodzi

"Wrażliwość na niepełnosprawność" - to temat warsztatu dla uczennic i uczniów trzech klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi, który przeprowadzili Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk i Konrad Kozłowski z Departamentu Polityki Konsumenckiej.

Warsztaty te miały na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat wyzwań, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o różnych rodzajach niepełnosprawności, sposobach wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz o tym, jak mogą sami przyczynić się do tworzenia bardziej przyjaznego środowiska dla wszystkich. Uczestnicy warsztatów mieli także możliwość nauki podstaw polskiego języka migowego, co pozwoli im lepiej komunikować się i porozumiewać z g/Głuchymi i słabosłyszącymi.