„Wrażliwość na niepełnosprawność” w SP 182 w Łodzi

„Wrażliwość na niepełnosprawność” w SP 182 w Łodzi

"Wrażliwość na niepełnosprawność" - to temat warsztatu przeprowadzonego 4 marca dla uczniów klas szóstych i siódmych w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi. Przeprowadzili go Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk i Konrad Kozłowski z Departamentu Polityki Konsumenckiej. Celem było zwiększenie świadomości na temat wyzwań osób z niepełnosprawnościami zarówno w życiu codziennym, jak i w świecie wirtualnym.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jakie wyzwania mogą napotykać osoby z niepełnosprawnościami w życiu codziennym oraz w korzystaniu z Internetu. Dodatkowo omówiono, jak osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z komputera lub smartfona, aby aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie cyfrowym. Uczestnicy nauczyli się też podstawowych znaków w polskim języku migowym, tak by wiedzieli, jak się przywitać, przedstawić lub zaproponować coś do picia.