„Wrażliwość na niepełnosprawność”  w szkole podstawowej nr  182 w Łodzi

„Wrażliwość na niepełnosprawność” w szkole podstawowej nr 182 w Łodzi

W ramach innowacyjnych warsztatów "Wrażliwość na niepełnosprawność", uczniowie szkoły podstawowej nr 182 w Łodzi mieli wyjątkową okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat niepełnosprawności. Podczas zajęć przeprowadzonych przez Katarzynę Mądrzycką-Adamczyk i Konrada Kozłowskiego z Departamentu Polityki Konsumenckiej, uczennice i uczniowie poznali też z jakimi wyzwaniami borykają się osoby z niepełnosprawnościami, ale też z jakich urządzeń czy aplikacji asystujących mogą korzystać. Warsztaty stanowiły nie tylko lekcję empatii, ale także inspirację do działań na rzecz akceptacji różnorodności w społeczeństwie. Była to niepowtarzalna okazja do budowania świadomości i wspierania pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami już od najmłodszych lat.