Wydział Kampanii Edukacyjno-Informacyjnych UKE z międzynarodową nagrodą WSIS Prizes 2023 Champion!

Wydział Kampanii Edukacyjno-Informacyjnych UKE z międzynarodową nagrodą WSIS Prizes 2023 Champion!

15 marca 2023 roku jest dla nas szczególnie ważny, to właśnie w tegoroczny Światowy Dzień Konsumenta odebraliśmy nagrodę zdobytą w prestiżowym, międzynarodowym konkursie WSIS Prizes 2023 Champion! 😊

Nasza inicjatywa #keepCTRL – youth safe online! znalazła się na podium w kategorii e-learning.

Kilka słów o WSIS Prizes

Konkurs World Summit on the Information Society Prizes (WSIS Prizes) został zainicjowany przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union – ITU) w odpowiedzi na wnioski zainteresowanych stron Światowego Forum Społeczeństwa Informacyjnego o stworzenie mechanizmu oceny projektów i działań, które wykorzystują moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do wspierania zrównoważonego rozwoju. Od samego początku konkurs przyciągnął ponad 300 000 interesariuszy. WSIS Prizes jest unikalną globalną platformą do identyfikowania i prezentowania historii sukcesu w realizacji kierunków działania i celów zrównoważonego rozwoju WSIS.

#keepCTRL – youth safe online!

Jednym z priorytetów UKE jest edukacja młodych użytkowników w zakresie odpowiedzialnego korzystania z usług i profilaktyka w zakresie ochrony przed niebezpiecznymi zjawiskami. Głównym celem naszych działań jest podnoszenie kompetencji cyfrowych. Z myślą o młodzieży przeprowadziliśmy w 2022 cykl webinarów z okazji Dnia Dziecka, kierowanych do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych, obejmujących tematyką zagadnienia związane z hejtem i mową nienawiści, sextingiem, fake news i dezinformacją oraz phishingiem. Inicjatywa dot. cyklu webinarów została zgłoszona do konkursu WSIS Prizes 2023.

Przeprowadzone zajęcia online były odpowiedzią na zmiany pojawiające się w cyberprzestrzeni: systematycznym wzrostem liczby użytkowników usług i jednocześnie rozwojem negatywnych zjawisk takich jak phishing, hejt, mowa nienawiści, fake news i dezinformacja czy sexting. W ramach webinarów podkreślaliśmy jak ważna jest ochrona prywatności, dbanie o publikowane dane, czy ostrożność w „dzieleniu się” informacjami prywatnymi na portalach i mediach społecznościowych.

Zajęcia edukacyjne prowadzone online pozwalają dotrzeć do znacznie większej ilości odbiorców niż tradycyjne warsztaty stacjonarne prowadzone w placówkach szkolnych. Możliwość połączenia się w formule wirtualnej jest dodatkowym atutem pokazującym możliwości jakie otwiera przed każdym, bez podziału na wiek czy płeć, korzystanie z e-usług. Dodatkowo, prowadzone spotkania pomagają użytkownikom o niskich kompetencjach cyfrowych odnaleźć się w nowych realiach dzisiejszego świata, a tak że rozpoznać schemat internetowych oszustw takich jak phishing czy fake news, wiedzieć jak reagować na zdarzenia występujące w sieci i ochronić się przed różnorodnymi atakiem. Jest to niewątpliwa zaleta i podnoszenie jakości edukacji poprzez zastosowanie elementów interaktywnych i promowania wykorzystania dóbr cyfrowych w zdobywaniu i rozwijaniu kompetencji przyszłości.

Webinary cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, w wydarzeniach łącznie wzięło udział 14302 uczestników!

Raz jeszcze dziękujemy za każdy oddany głos, który przyczynił się do wyróżnienia w tak prestiżowym konkursie! 😊