grafika przedstawiajaca mężczyzna z telefonem komórkowym w ręku

Wszyscy Jesteśmy Konsumentami – Poradnik masz prawo !

Marzec, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta to okazja by przypomnieć, że wszyscy jesteśmy konsumentami! Kupujemy produkty, zawieramy umowy, korzystamy z usług telekomunikacyjnych, finansowych, transportowych, turystycznych, e-commerce i wielu innych. To też okazja by przypomnieć, że nie jesteśmy sami w sporach z przedsiębiorcami. W Polsce, podobnie jak w innych państwach demokratycznych, funkcjonują różnego rodzaju instytucje, do których konsument może się zgłosić, jeśli sam nie radzi sobie z problemem. Tam pomogą nam eksperci z wiedzą specjalistyczną. Takie instytucje pozwalają wyrównywać szanse – sprawiać, że spór jednostki z przedsiębiorcą może się toczyć w sposób sprawiedliwy mimo różnicy wiedzy i doświadczeń.  

Tylko świadomy konsument może uniknąć manipulacji i zagrożeń jakie czyhają na niego na etapie wybierania oferty, zawierania umowy czy korzystania z usług. Świadomy konsument zna swoje potrzeby, swoje prawa, obowiązki i podejmuje odpowiedzialne decyzje. Dlatego tak ważna jest edukacja i samorozwój.

Przygotowaliśmy Poradnik Masz prawo!, w którym przypominamy 15 podstawowych praw konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych.

Masz prawo do:

 • wybrania formy zawarcia umowy
 • zawarcia umowy na okres krótszy niż 24 miesiące lub na czas nieokreślony
 • odstąpienia od umowy
 • wypowiedzenia umowy
 • wypowiedzenia umowy, która została automatycznie przedłużona
 • przeniesienia numeru do innej lokalizacji
 • przeniesienia numeru do innej sieci
 • zachowania ciągłości świadczenia usługi internetowej
 • zablokowania usługi o podwyższonej opłacie
 • poznania kosztów roamingu
 • korzystania z udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • reklamacji
 • złożenia reklamacji w ciągu 12 miesięcy
 • odszkodowania
 • polubownego rozwiązania sporu

Szczegóły w poradniku: Masz prawo! Poradnik dla korzystających z usług telekomunikacyjnych Poradnik masz prawo !

W dochodzeniu praw, poza UKE, pomagają nam instytucje takie jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Finansowy, Komisja Nadzoru Finansowego, Europejskie Centrum Konsumenckie, Urząd Transportu Kolejowego, Rzecznik Praw Pasażera oraz Urząd Regulacji Energetyki i rzecznicy konsumentów.

 • Zasady i prawa obowiązujące w Polsce w kontaktach konsument - przedsiębiorca (sprzedawca, usługodawca):

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Informacje w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 • Informacje na temat ubezpieczycieli i banków oraz gdzie szukać pomocy w przypadku sporu z instytucją finansową:

Komisja Nadzoru Finansowego oraz Rzecznik Finansowy

 • Pomoc i porady w zakresie praw konsumenta podczas podróży po UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii:

Europejskie Centrum Konsumenckie

 • Informacje i prawa związane z podróżowaniem koleją:

Urząd Transportu Kolejowego

 • Prawa pasażerów przewoźników lotniczych:

Rzecznik Praw Pasażerów Urząd Lotnictwa Cywilnego:

 • Informacje dla odbiorców energii i paliw:

Urząd Regulacji Energetyki

 • Porad z zakresu ochrony praw konsumenta udzielają rzecznicy konsumentów.

Dane kontaktowe do rzeczników w Twoim mieście lub województwie znajdziesz w wyszukiwarce na stronie: UOKiK - Konsumenci - Instytucje Konsumenckie - Rzecznicy konsumentów

 • Zgłaszanie stron internetowych służących do wyłudzeń danych i środków finansowych i oszustw komputerowych:

CERT.PL NASK