Badania dostępności serwisów internetowych i aplikacji mobilnych firm telekomunikacyjnych i pocztowych

Badania dostępności serwisów internetowych i aplikacji mobilnych firm telekomunikacyjnych i pocztowych

O dostępności serwisu internetowego możemy mówić wtedy, gdy osoby z niepełnosprawnością mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć oraz skorzystać z wygodnej nawigacji, czy interakcji z serwisem. Natomiast osoby z niepełnosprawnością nie są jedynymi, które potrzebują tego, by informacje zamieszczane w internecie były dostępne. Osoba, która ma przemęczony wzrok, nie różni się aż tak bardzo od osoby trwale niedowidzącej. Dla obu tych użytkowników serwisu kontrast tekstu w stosunku do tła jest bardzo ważny. Serwisy internetowe muszą więc być uniwersalnie dostępne. Dzięki takiemu podejściu z dostępnych stron internetowych mogą korzystać wszystkie osoby.

Przeprowadzone badania na zlecenie UKE przez firmę SoftCream Software Sp. z o.o. miały na celu ocenę stanu dostosowania stron internetowych, stron mobilnych i aplikacji firm telekomunikacyjnych i pocztowych dla potrzeb osób, objętych ryzykiem wykluczenia społecznego.

Badaniu poddano:

  • 34 strony przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
  • 15 stron przedsiębiorców pocztowych;
  • 20 aplikacji.

W tegorocznym badaniu dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych firm telekomunikacyjnych i pocztowych dwie aplikacje otrzymały ocenę dobrą, sześć aplikacji otrzymało ocenę dostateczną, pięć aplikacji otrzymało ocenę niedostateczną. W przypadku dwóch serwisów firm pocztowych nastąpił spadek poziomu dostępności cyfrowej, czterech operatorów poprawiło swój wynik. Również w przypadku serwisów firm telekomunikacyjnych w przypadku dwóch serwisów nastąpił spadek poziomu dostępności cyfrowej, natomiast sześciu operatorów poprawiło swój wynik.

Wyniki jednoznacznie pokazują, że zarówno serwisy internetowe jak i aplikacje mobilne nadal wymagają pracy nad wdrożeniem dostępności.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami.

Pliki do pobrania