Kontakt interesantów z UKE tylko w sposób zdalny - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Kontakt interesantów z UKE tylko w sposób zdalny

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną koronawirusem (SARS-CoV-2) informujemy, że w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa, wprowadzamy od 16 marca 2020 r. do odwołania, ograniczenia w obsłudze interesantów przez Centralę UKE oraz delegatury.

Na podstawie przepisów par. 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Prezes UKE podjął decyzję o ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów w zakresie wykonywania zadań UKE związanych z przyjmowaniem skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania komórek organizacyjnych UKE oraz postępowaniami w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przypominamy, że z Urzędem można się też kontaktować za pośrednictwem dedykowanych portali UKE, takich jak: PUE, PIT czy CIK. Dla wszystkich konsumentów dostępna jest też infolinia: 22 330 40 00.

Dodatkowo zaznaczamy, że PUE jest platformą spełniającą wszystkie wymogi stawiane dla skrzynki podawczej w związku z czym przy jej pomocy możliwe jest wszczęcie i obsługa każdego postępowania (w tym administracyjnego) toczącego się przed Prezesem UKE.

Szczegóły dostępne w Zarządzeniu Prezesa UKE.