Rekomendacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych “Łączność” - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rekomendacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych “Łączność”

Rekomendacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych “Łączność”

W jaki sposób najefektywniej zapewnić udogodnienia osobom ze szczególnymi potrzebami? Jak będzie się zmieniała dostępność usług?

By doradzić przedsiębiorcom jak dostosować swoją ofertę do osób ze szczególnymi potrzebami, razem z Fundacją Integracja przygotowaliśmy rekomendacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych “Łączność”. 

Dokument wyznacza kierunki zmian i wskazuje rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie dostępności usług dla różnych grup użytkowników niezależnie od ich wieku, płci, parametrów fizycznych, stopnia sprawności, przyzwyczajeń, preferencji oraz innych czynników. W rekomendacjach można znaleźć informacje, które będą stanowiły wytyczne dla obu rynków, których celem jest ułatwienie przedsiębiorcom projektowania i wdrażania rozwiązań odpowiadających na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Powszechna dostępność usług telekomunikacyjnych i pocztowych jest dziś już nie tylko dobrą praktyką, ale to przede wszystkim nasz obowiązek i wyraz odpowiedzialności społecznej. 

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu oraz eliminować sytuacje, w których niepełnosprawność jest barierą nie do przekroczenia. Celem przygotowanych wytycznych jest ułatwienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i pocztowym projektowania i wdrażania rozwiązań odpowiadających na różnorodność potrzeb i oczekiwań poszczególnych grup społecznych.
– Jacek Oko, Prezes UKE

Osoby ze szczególnymi potrzebami nie żądają udogodnień. Raczej uprawnień do funkcjonowania w społeczeństwie na równi z innymi. W naszej publikacji, wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, tłumaczymy, co warto zapewnić, by nie tylko wypełniać wymogi prawa, ale po prostu... być przyjaznym dla wszystkich.
– Ewa Pawłowska, Prezes Fundacji Integracja.

Rekomendacje trafią do menedżerów wysokiego szczebla w centralach firm telekomunikacyjnych i pocztowych, zarówno publicznych jak i prywatnych, odpowiadający za opracowanie standardów oraz za ich wdrożenie w firmie w postaci rozwiązań ułatwiających korzystanie z oferty operatora osobom z różnymi formami niepełnosprawności, oraz do menedżerów niższego szczebla – kierowników placówek terenowych odpowiedzialnych za wdrożenie rozwiązań w zarządzanej przed siebie placówce.

Przygotowaliśmy również poradnik dla osób ze szczególnymi potrzebami. Więcej informacji na stronie CIK.

Pliki do pobrania