Sprawozdanie ADR za 2021 rok - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Sprawozdanie ADR za 2021 rok

Kwestie związane z zawarciem, zmianą warunków umowy, opłaty za usługi realizowane w roamingu czy uszkodzenie przesyłki pocztowej – to tylko niektóre problemy, z jakimi wnioskodawcy zwracali się w 2021 roku do Prezesa UKE. W ubiegłym roku prowadziliśmy postępowania w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych (ADR). Mają one na celu polubowne rozwiązanie sporów między wnioskodawcą a przedsiębiorcą i opierają się na dobrej woli i chęci porozumienia stron. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem dostępnym w załączonym materiale.

 

Infografika przedstawia statystyki ADR. W sprawach telekomunikacyjnych w 2021 roku było 651 wniosków. Średni czas postępowania wynosił 23 dni. Najczęściej wnioski dotyczyły umów o świacznie usług. Pozytywnie zakończyło się 54% postępowań, 32% negatywnie. W sprawach pocztowych w 2021 roku było 188 wniosków. Średni czas postępowania wynosił 36 dni. Najczęściej wnioski dotyczyły uszkodzonych przesyłek. Pozytywnie zakończyło się 32% postępowań, 58% negatywnie.

 

Sprawozdanie ADR 2021 r.