Sprawozdanie z postępowań ADR w 2020 r. - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Sprawozdanie z postępowań ADR w 2020 r.

Zawarcie, zmiana warunków umowy, rozliczenia i opłaty za świadczone usługi czy uszkodzenie przesyłki pocztowej – to tylko niektóre zagadnienia, z jakimi wnioskodawcy zwracali się w 2020 roku do Prezesa UKE w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych (ADR).

Postępowania ADR mają na celu polubowne rozwiązanie sporów między wnioskodawcą a przedsiębiorcą i opierają się na dobrej woli i chęci porozumienia stron. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem i z materiałem dostępnym poniżej.