Światowy Dzień Konsumenta w Szczecinie

Światowy Dzień Konsumenta w Szczecinie

Światowy Dzień Konsumenta przypadający na dzień 15.03.2024 r. był wspaniałą okazją, aby instytucje wspierające Konsumentów wymieniły się doświadczeniami, które pozwolą na polepszenie, jakości świadczonej pomocy. Chcemy edukować, wspierać i pomagać najlepiej jak tylko potrafimy.

Tegoroczne obchody Dnia Konsumentów zbiegły się z okrągłą 25 rocznicą powstania instytucji Rzecznika Konsumentów. W Szczecinie od dnia 15 października 1999r. funkcję tę niezmiennie pełni Pani Longina Kaczmarek, na której zaproszenie przedstawiciele Delegatury UKE w Szczecinie: Dyrektor Wojciech Rymer, Naczelnik Wydziału Spraw Konsumenckich Jacek Jarocki oraz pracownicy tego wydziału: Andrzej Żukowski i Anna Gottfried-Stankiewicz, mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami w zakresie pomocy Konsumentom.

Wystąpienie Dyrektora Wojciecha Rymera ukazywało pełne spektrum spraw, z którymi muszą mierzyć się Konsumenci, korzystający z usług pocztowych i telekomunikacyjnych.  Podkreślało także, jak istotną bronią w walce z nieuczciwymi przedsiębiorcami i ich praktykami handlowymi jest właściwa edukacja.

Gośćmi obchodów ćwierćwiecza istnienia biura, kierowanego przez Longinę Kaczmarek, byli przedstawiciele Delegatury UOKiK w Gdańsku i Poznaniu, rzecznicy konsumentów z różnych miast i powiatów województwa Zachodniopomorskiego, komendant Miejski Policji w Szczecinie, a także przedstawiciele instytucji, na co dzień współpracujących z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów: Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, Urzędu Regulacji Energetyki, Federacji Konsumentów, Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dziękujemy, że mogliśmy znaleźć się w tak szacownym gronie prelegentów. Obiecujemy nieustannie i z pasją rozwijać się w świadczeniu pomocy na rzecz Konsumentów.