Czy korzystanie z ogólnodostępnych hotspotów Wi-Fi jest bezpieczne? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy korzystanie z ogólnodostępnych hotspotów Wi-Fi jest bezpieczne?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy korzystanie z ogólnodostępnych hotspotów Wi-Fi jest bezpieczne. Jeżeli abonent robi to rozważnie, wówczas ryzyko negatywnych konsekwencji jest minimalizowane.

W celu zapewnienia podstawowej ochrony swoich danych (haseł loginów itp.), należy korzystać z bezpiecznych, szyfrowanych połączeń (protokół HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure). Połączenia szyfrowane zapobiegają przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

Używanie protokołu HTTPS nie zawsze jest wystarczające. W celu lepszego zabezpieczenia swoich danych można wykorzystać specjalne oprogramowanie zabezpieczające. Po jego instalacji na komputerze włącza się ono automatycznie przy każdorazowym wpisaniu w przeglądarce adresu banku, sklepu internetowego itp.

Niezależnie od podjętych przez abonenta środków ostrożności należy liczyć się z tym, że nie da się w pełni wyeliminować ryzyka przechwycenia danych.