Czy operator ma obowiązek świadczyć usługę internetową?

Nie, operator nie ma obowiązku świadczenia usługi internetowej.

Usługa internetowa ma charakter komercyjny. Jeżeli potencjalny abonent wnioskuje o jej świadczenie, to jej uruchomienie jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje konieczna infrastruktura.

Jeżeli w danej lokalizacji nie ma infrastruktury, to operator decyduje czy przeprowadzi inwestycję. Z reguły taka inwestycja musi być biznesowo uzasadniona. Oznacza to, że bilans poniesionych kosztów i przyszłych zysków musi być dodatni.