Czy operator może odmówić przeniesienia stacjonarnej usługi internetowej do innej lokalizacji? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy operator może odmówić przeniesienia stacjonarnej usługi internetowej do innej lokalizacji?

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne nie nakładają na operatorów obowiązku przenoszenia usługi dostępu do Internetu do innej lokalizacji. Tym samym nie ma możliwości przeniesienia usługi internetowej w inne miejsce.

W praktyce dostawcy usług dają abonentowi możliwość uruchomienia usługi internetowej w innej lokalizacji, jeżeli są tam możliwości techniczne do jej świadczenia. W takim wypadku dotychczasowa umowa jest rozwiązywana bez naliczania tzw. kary umownej, jednakże w zamian abonent zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy.