Czym różni się szybkość transferu/transmisji danych od przepustowości łącza?

Przepustowość łącza to „paczka” danych (ilość danych w jednej przesyłce), a szybkość transmisji danych (przepływność łącza) to prędkość, z którą ta „paczka” się przemieszcza.

Pojęcie przepustowość łącza nie oznacza szybkości transferu danych, czyli przemieszczenia danych z punku A do punktu B, a liczbę informacji, która może być przesłana przez łącze w określonej jednostce czasu.

Przykładowo – minimalna przepustowość do komputera na poziomie 10 521 kb/s oznacza, że ruch na łączu z sieci Internet do komputera użytkownika w określonej jednostce czasu (jednej sekundzie) odbywa się z wykorzystaniem minimalnych „paczek” informacji o wielkości 10 521 kb.

Takie paczki informacji mogą być transferowane, przemieszczane na łączu z punktu A do punktu B z przykładową maksymalną szybkości do 20 000 kb/s. Wartość do 20 000 kb/s jest wartością, która określa szybkość transmisji danych, czyli przepływność łącza.

Należy podkreślić, że potoczne rozumienie terminów przepływność łącza oraz przepustowość łącza bardzo często jest mylone i utożsamiane z szybkością transferu danych. W rzeczywistości pojęcia te odnoszą się do innych aspektów parametrów łącza internetowego i nie powinny być używane zamiennie.