Gdzie zgłosić sprawę związaną z funkcjonowaniem poczty elektronicznej (e-mail)?

Sprawy związane z funkcjonowaniem poczty elektronicznej należy zgłaszać bezpośrednio do administratora portalu pocztowego. Pomoc w tym zakresie można uzyskać u miejscowo właściwego Rzecznika Konsumentów.

Zagadnienia związane z działaniem poczty elektronicznej nie leżą w zakresie kompetencji Urzędu Komunikacji Elektronicznej.