Ile czasu ma operator na usunięcie awarii usługi internetowej?

Termin usunięcia awarii powinien być wskazany przez operatora w warunkach umowy. Przepisy prawa nie określają tego terminu.

Zdarzają się sytuacje, w których operator nie jest świadomy wystąpienia awarii na danym łączu abonenckim. Wówczas z reguły termin usunięcia awarii liczony jest dnia jej zgłoszenia przez abonenta.

Z tytułu wystąpienia awarii, przerwy w świadczeniu usługi internetowej, abonent na drodze reklamacji może domagać się odszkodowania.