Jak przenieść usługę internetową do nowego operatora? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

Ustawienia

Social Media

Jak przenieść usługę internetową do nowego operatora?

Jeżeli abonent chce zmienić dostawcę usługi internetowej, to musi samodzielnie wypowiedzieć umowę z dotychczasowym operatorem i zawrzeć nową umowę z nowym operatorem.