Czy ceny maksymalne za połaczenia do UE/EOG dotycza nielimitowanych pakietów lub pakietów ze stałym limitem? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy ceny maksymalne za połaczenia do UE/EOG dotycza nielimitowanych pakietów lub pakietów ze stałym limitem?

Nie. Jeżeli połączenia wewnątrz UE nie są rozliczane (choćby częściowo) za jed-nostkę (konsumpcję), nie mają do nich zastosowania maksymalne ceny za połącze-nia międzynarodowe i SMS na numery w UE/EOG.

W przypadku chęci skorzystania z takich połączeń po cenach nieprzekraczających cen maksymalnych należy wybrać taryfę regulowaną.