Od kiedy wprowadzone zostają maksymalne ceny za połączenia międzynarodowe i SMS do UE/EOG? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Od kiedy wprowadzone zostają maksymalne ceny za połączenia międzynarodowe i SMS do UE/EOG?

Limity cen wprowadzone zostają od 15 maja 2019 r.

W przypadku połączeń międzynarodowych i SMS do pozostałych krajów Europej-skiego Obszaru Gospodarczego tj. Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu, przepisy do-tyczące maksymalnych stawek znajdą zastosowanie gdy zostaną wdrożone odpowied-nie regulacje dot. tych krajów. Dostawcy mogą jednak stosować obniżone stawki rów-nież w przypadku Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu od 15 maja 2019 r., przed skorzystaniem z usług warto zweryfikować cenę tych usług w cenniku.