Co to jest tablica ARP?

Tablica ARP (ang. Address Resolution Protocol) jest elementem systemu operacyjnego komputera i jest wykorzystywana w komunikacji z innymi komputerami (również smartfonami, routerem) połączonymi w sieci lokalnej. Zawiera adresy IP komputerów skojarzone z ich adresami fizycznymi MAC.

Aplikacja pomiarowa analizuje tablicę ARP w celu ustalenia czy w sieci lokalnej pracują inne komputery poza tym, na którym robiony jest pomiar. Przeprowadzenie poprawnego pomiaru jakości usługi dostarczanej przez dostawcę wymaga, aby z dostępu do internetu korzystał tylko jeden komputer. W przypadku obecności innych komputerów pomiar nie uzyska statusu pomiaru certyfikowanego.