Czy mogę mierzyć jakość dostępu do internetu przez Wi-Fi?

Tak. Aplikacja stacjonarna umożliwia pomiar z wykorzystaniem technologii Wi-Fi. Pomiar wykonany przy wykorzystaniu tej technologii nie uzyska jednak statusu pomiaru certyfikowanego.

Pomiar poprzez Wi-Fi, może wpływać na pogorszenie jakości usługi dostępu do internetu. Przy weryfikacji zgodności jakości usługi z zawartą umową należy podłączyć komputer do internetu przy pomocy kabla Ethernet.