Czy reklamacja na podstawie wyników z aplikacji stacjonarnej musi być uznana przez dostawcę? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy reklamacja na podstawie wyników z aplikacji stacjonarnej musi być uznana przez dostawcę?

Nie, dostawca ma prawo ocenić wynik przesłany przez abonenta i na podstawie tej oceny rozstrzygać czy reklamacja jest zasadna.

Gdy konsument na podstawie certyfikowanego pomiaru wykaże stałe lub regularnie powtarzające się rozbieżności pomiędzy umową a faktycznie dostarczaną usługą, należy uznać, że umowa została wykonana nienależycie.

Należy jednak pamiętać, że na prędkość usługi dostępu do internetu, poza czynnikami weryfikowanymi przez aplikację stacjonarną, mogą mieć wpływ inne elementy środowiska użytkownika, które nie są zależne od dostawcy usług telekomunikacyjnych. Może to oznaczać, że mimo negatywnych wyników pomiarów, dostawca będzie w stanie wykazać w postępowaniu reklamacyjnym lub sądowym, że usługa była świadczona zgodnie z umową.