Czym jest certyfikowany mechanizm monitorowania jakości usług dostępu do internetu?

Aplikacja stacjonarna na komputery z systemem Windows stanowi certyfikowany mechanizm monitorowania zgodnie z art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/2120.

Gdy konsument chce złożyć reklamację dotyczącą jakości usługi, może zrobić certyfikowany pomiar w aplikacji stacjonarnej i uzyskać raport. Jeśli wykaże stałe lub regularnie powtarzające się rozbieżności pomiędzy umową a faktycznie dostarczaną usługą, należy uznać, że umowa została wykonana nienależycie.