Czym jest wirtualna sieć prywatna (VPN)?

Wirtualna sieć prywatna (ang. Virtual Private Network, VPN) jest połączeniem komputerów zrealizowanym w publicznej sieci internetowej w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla danych przesyłanych pomiędzy komputerami.

Wirtualna sieć prywatna tworzy tzw. tunel pomiędzy komputerami, które zachowują się jak połączone ze sobą bezpośrednio, czyli znajdują się w wirtualnej sieci prywatnej. Prywatny charakter takiego połączenia jest często wspierany przez szyfrowanie transmisji danych. Połączenia VPN są wykorzystywane np. w celu uzyskania bezpiecznego dostępu do zdalnych zasobów sieciowych.

Aplikacja pomiarowa wykrywa stosowanie połączenia VPN i pomiar wykonany w takich warunkach nie uzyska statusu pomiaru certyfikowanego. Pomiar powinien być wykonany na komputerze podłączonym bezpośrednio do urządzenia dostępowego (modemu/routera) zapewniającego dostęp do sieci dostawcy usług.