Czym różnią się pomiary certyfikowane od pomiarów niecertyfikowanych?

Wyniki z certyfikowanego pomiaru mogą być, ze względu na szczególną wartość dowodową, wykorzystane na potrzeby ewentualnego sporu z dostawcą.

Pomiar certyfikowany to pomiar, który spełnił wszystkie poniższe warunki, tj. został przeprowadzony:

  • w aplikacji dedykowanej dla systemu Windows;
  • na łączu operatora stacjonarnego;
  • z użyciem karty sieciowej odpowiedniej do przepływności łącza (wymagana prędkość połączenia interfejsu sieciowego to 100 Mb/s, jeśli maksymalna prędkość określona w umowie przekracza 80 Mb/s albo 1000 Mb/s w pozostałych przypadkach);
  • gdy obciążenie przed pomiarem było mniejsze niż 20%;
  • gdy obciążenie procesora w trakcie pomiaru było mniejsze niż 85%;
  • gdy prędkość transmisji danych pochodząca od innych aplikacji nie była większa niż 1 Mb/s w każdym kierunku;
  • przy braku aktywnych połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN);
  • przy braku aktywnego udostępniania Internetu na urządzeniu końcowym użytkownika;
  • braku obecności innych urządzeń (poza routerem i komputerem użytkownika) w sieci.

Pomiar niecertyfikowany to pomiar, który nie spełnił, któregoś z powyższych warunków i ma wyłącznie walor informacyjny.