Czym są prędkości maksymalna szacunkowa oraz deklarowana pobierania i wysyłania danych? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czym są prędkości maksymalna szacunkowa oraz deklarowana pobierania i wysyłania danych?

Każda z prędkości określa odmienne cechy tej samej usługi.

Maksymalna szacunkowa prędkość to prędkość pobierania i wysyłania danych, która musi być osiągalna przynajmniej przez pewien czas w sieci danego operatora, w realnych warunkach (nie jest to prędkość równa tzw. maksymalnej prędkości technologicznej, która ustalana jest w sztucznym otoczeniu, np. w warunkach laboratoryjnych).

Prędkość deklarowana to prędkość jaką dostawca usług wskazuje w materiałach promocyjnych.

Szczegółowe wartości poszczególnych prędkości mogą się różnić od warunków oferty oraz dostawcy usług, z którym abonent ma podpisaną umowę. Prędkości te są określone w umowie lub dokumentach będących jej integralną część (np. regulaminie, cenniku).