Jakie prędkości powinny być określone w umowach o dostęp do usługi internetu?

W przypadku usług świadczonych w sieciach stacjonarnych dostawca powinien odrębnie dla pobierania danych oraz wysyłania danych podać prędkość minimalną, zwykle dostępną i maksymalną.

Gdy w materiałach reklamowych oraz informacyjnych posługuje się również inną prędkością, powinna ona zostać określona w umowie, jako prędkość deklarowana.

W przypadku usług świadczonych w sieciach ruchomych (komórkowych), dostawca powinien określić w umowie prędkość szacunkową maksymalną oraz deklarowaną, jeżeli taką posługuje się w materiałach reklamowych lub informacyjnych.