Na czym polega udostępnianie Internetu na urządzeniu końcowym?

Udostępnianie internetu na urządzeniu końcowym umożliwia współkorzystanie z łącza internetowego naszego komputera przez inne urządzenia, nieposiadające samodzielnego dostępu do internetu.

Aplikacja wykrywa udostępnianie internetu i pomiar wykonany w takich warunkach nie uzyska statusu pomiaru certyfikowanego. W trakcie pomiaru komputer i uruchomiona na nim aplikacja pomiarowa powinny mieć zapewnioną wyłączność korzystania z dostępu do internetu.