W mojej umowie nie ma informacji o prędkościach – co zrobić?

W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy informacje nie są określone w regulaminie usług telekomunikacyjnych lub odrębnym regulaminie promocyjnym. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą i ustalić, w którym miejscu w umowie została zawarta informacja o prędkościach lub jakie prędkości obowiązują w danej ofercie.

W przypadku, gdy w umowie lub dokumentach dołączonych do umowy nie zostały określone parametry prędkości, prosimy przesłać zgłoszenie do UKE za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.