Co się dzieje gdy abonent przekroczy limit kosztów na usługi o podwyższonej opłacie?

W przypadku przekroczenia przez abonenta wyznaczonego progu kwotowego operator ma obowiązek natychmiastowego zablokowania usług Premium Rate.

Blokada usług o podwyższonej opłacie dotyczy jednak tylko tych SMS'ów i połączeń, które powodują koszty po stronie abonenta.

Operator ma obowiązek natychmiastowego poinformowania abonenta o fakcie przekroczenia limitu. W przypadku usług świadczonych w sieci stacjonarnej obowiązek informacyjny  jest wypełniony, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekroczenia limitu operator trzykrotnie próbował nawiązać połączenie z abonentem.