Co zrobić, gdy operator niesłusznie obciążył abonenta opłatami za usługi o podwyższonej opłacie?

Jeżeli abonent ma wątpliwości co do poprawności naliczonych przez operatora opłat za usługi o Premium Rate, w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację do swojego dostawcy usług telekomunikacyjnych.

W przypadku otrzymania negatywnej lub niesatysfakcjonującej odpowiedzi, abonent może zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowanie ADR).

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne
  • Rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej
  • ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich