Co zrobić, gdy ze zwykłego numeru telefonu abonent otrzymał SMS'a o aktywowaniu subskrypcji, mimo że jej nie uruchamiał?

Jeżeli ze zwykłego numeru telefonu, bramki internetowej lub na komunikator internetowy abonent otrzymał wiadomość (SMS) z informacją o uruchomieniu subskrypcji i sposobie jej dezaktywowania, mimo, że takiej usługi nie uruchamiał, to nie powinien wysyłać zwrotnej wiadomości SMS.

Gry, loterie, konkursy i subskrypcje wiadomości SMS świadczone są tylko i wyłącznie na numerach o podwyższonej opłacie.

W sytuacji otrzymania ze zwykłego numeru telefonu, ogólnodostępnej bramki internetowej wiadomości SMS lub wiadomości na komunikator, informującej o uruchomieniu subskrypcji i sposobie jej wyłączenia, w rzeczywistości abonent ma zazwyczaj do czynienia z próbą oszustwa, polegającą na wymuszeniu wysłania wiadomości na numer o podwyższonej opłacie.

Próbą oszustwa abonent może zgłosić do najbliższej jednostki Policji.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Kodeks karny