Czy można aktywować subskrypcję bez konieczności podawania numeru telefonu?

Tak, istnieje techniczna możliwość aktywacji subskrypcji bez konieczności podawania przez abonenta numeru telefonu.

Jeżeli abonent korzysta z Internetu na smartfonie, wówczas kliknięcie w dany link, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na subskrypcję (zaznaczenie checkbox'a) może skutkować uruchomieniem usługi. W takim przypadku numer MSISDN z karty SIM  jest automatycznie wysyłany do dostawcy usługi o podwyższonej opłacie. Aktywacja subskrypcji jest potwierdzana SMS’em wysyłanym na przedmiotowy numer MSISDN.

Niektórzy operatorzy telekomunikacyjni systemowo blokują możliwość aktywacji subskrypcji w opisany sposób.