Gdzie można zgłosić stronę internetową, która wykorzystywana jest do popełniania oszustwa?

Każdą stronę, która w odczuciu użytkownika Internetu wykorzystywana jest do popełniania przestępstw, można zgłaszać do najbliższej jednostki Policji.

Komenda Główna Policji (KGP), mając na uwadze prognozowany wzrost cyberprzestępczości, udostępniła adres kontaktowy cyber-kgp@policja.gov.pl, na który można zgłaszać informacje o witrynach internetowych, które mogą być wykorzystywane do popełniani przestępstw.

Więcej informacji na temat cyberprzestępczości można znaleźć na stronie internetowej KGP (ostatni dostęp: 2 stycznia 2018 r., godz. 08:55)

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Kodeks karny