Gdzie można zgłosić stronę internetową, której treść wprowadza w błąd?

Każdą stronę, której treść w odczuciu użytkownika Internetu wprowadza w błąd, np. co do charakteru lub kosztu oferowanej usługi, można zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Każdy podmiot, prowadzący działalność gospodarczą, musi przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym zasad uczciwej konkurencji. Zakazane jest stosowanie takich praktyk, jak przekazywanie konsumentom nieprawdziwej, niepełnej i nierzetelnej informacji.

Organem odpowiedzialnym za kontrolę przestrzegania zasad uczciwej konkurencji jest Prezes UOKiK.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów