Jakie są koszty usług głosowych o podwyższonej opłacie, świadczonych na numeracji 70x xxx xxx?

Połączenie na numer 70x xxx xxx może kosztować do około 10 zł brutto za minutę połączenia lub za całe połączenie. Dokładne informacje o kosztach abonent może znaleźć w cenniku wykupionej przez siebie oferty.

Dostawca usługi głosowej o podwyższonej opłacie jest zobowiązany bezpłatnie poinformować abonenta o koszcie usługi przed rozpoczęciem jej świadczenia. Z reguły jest to zapowiedź głosowa przed nawiązaniem właściwego połączenia z numerem 70x xxx xxx.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne