Jakie są koszty usług SMS/MMS o podwyższonej opłacie?

Koszty usług o podwyższonej opłacie należy sprawdzić w Cenniku operatora.  Wysokość opłaty można oszacować w prosty sposób, na podstawie numeru.

Koszt wysyłanych lub otrzymywanych wiadomości z numerów zaczynających się od cyfry 7, określa cyfra następująca po niej (druga cyfra cztero- lub pięciocyfrowego numeru):

  • 70xx – poniżej 1 zł netto
  • 71xx – 1 zł netto
  • 72xx – 2 zł netto
  • 79xx – 9 zł netto

Koszt wysyłanych lub otrzymywanych wiadomości z numerów zaczynających się od cyfry 9, określają dwie kolejne cyfry po cyfrze 9 (druga i trzecia cyfra pięciocyfrowego numeru):

  • 910xx – 10 zł netto
  • 911xx – 11 zł netto
  • 925xx – 25 zł netto

Numerację zaczynającą się od 6 i 8 sprawdź u swojego dostawcy.