Jakie są rodzaje usług SMS o podwyższonej opłacie (SMS Premium Rate)?

Usługi o podwyższonej opłacie, świadczone za pomocą wiadomości SMS/MMS (SMS/MMS Premium Rate), można podzielić na 2 rodzaje: wychodzące i przychodzące.

W przypadku usług:

  • wychodzących (MO – Mobile Orginated), opłata pobierana jest za każdą wysłaną przez abonenta wiadomość SMS/MMS,
  • przychodzących (MT – Mobile Terminated), zwanych też subskrypcjami, opłata pobierana jest za każdą otrzymaną przez abonenta wiadomość SMS/MMS.