Co powinna zawierać reklamacja usługi telekomunikacyjnej? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Co powinna zawierać reklamacja usługi telekomunikacyjnej?

Elementy, które powinna zawierać reklamacja określone są w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.
 
Złożona przez abonenta reklamacja między innymi powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres abonenta,
  • przedmiot sporu i jego okoliczności,
  • przydzielony numer telefonu, numer abonenta lub adres świadczenia usługi,
  • wysokość roszczenia,
  • podpis abonenta (w przypadku formy papierowej).

Jeżeli złożona reklamacja nie będzie kompletna, operator wezwie abonenta do jej uzupełnienia. W przypadku braku uzupełnienia reklamacja pozostanie bez rozpatrzenia.

 


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie w sprawie usługi telekomunikacyjnej