Czy abonent może złożyć do operatora odwołanie od sposobu rozpatrzenia reklamacji? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy abonent może złożyć do operatora odwołanie od sposobu rozpatrzenia reklamacji?

Tak, o ile regulamin świadczenia usług przewiduje taką możliwość. Pod względem prawnym postępowanie reklamacyjne jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

W regulaminie świadczenia usług operator może określić tryb i formę składania odwołania oraz wyznaczyć termin, w jakim udzielana jest odpowiedź.

Jeżeli regulamin świadczenia usług nie przewiduje możliwości złożenia odwołania od sposobu rozpatrzenia reklamacji, wówczas operator nie ma obowiązku udzielać odpowiedzi.

W przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest negatywna lub niesatysfakcjonująca, abonent może zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w wnioskiem o interwencję lub przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowanie ADR).

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne
  • Rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej
  • ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich