Czy operator musi wypłacić odszkodowanie w określonej w reklamacji kwocie, jeżeli nie odpowiedział na nią w terminie 30 dni? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy operator musi wypłacić odszkodowanie w określonej w reklamacji kwocie, jeżeli nie odpowiedział na nią w terminie 30 dni?

Jeżeli operator nie odpowiedział na reklamację w terminie 30 dni uznaje się, że została ona uwzględniona. W takiej sytuacji obowiązuje jednak zasada adekwatności roszczeń do poniesionych przez abonenta strat.

Zasada adekwatności oznacza, że roszczenie musi być współmierne do faktycznie poniesionych przez abonenta strat.

Jeżeli abonent nie zgadza się z wysokością przyznanego przez operatora odszkodowania, wówczas spór o to, czy roszczenie jest adekwatne do poniesionych strat może rozstrzygnąć sąd powszechny.