Gdzie można zgłosić reklamę, która wprowadza abonentów w błąd? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Gdzie można zgłosić reklamę, która wprowadza abonentów w błąd?

Kwestie związane z publikowaniem/emitowaniem wprowadzających w błąd reklam można zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) lub do Komisji Etyki Reklamy.

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne nie nakładają na operatorów szczególnych obowiązków w zakresie reklamy.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje stosowania praktyk, naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Miedzy innymi nie można udzielać konsumentom niepełnych, nieprawdziwych i nierzetelnych informacji.

Ponadto istnieje Kodeks Etyki Reklamy z 2008 roku, nad przestrzeganiem którego czuwa Komisja Etyki Reklamy.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

 


Komisja Etyki Reklamy (ostatni dostęp: 02 stycznia 2018 r., godz. 10:58)