Gdzie można złożyć skargę na pracownika operatora?

Skargę na pracownika operatora/konsultanta infolinii można złożyć bezpośrednio do operatora.

To pracodawca odpowiada za swoich pracowników. W interesie operatora jest posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry. Rzetelna i sprawna obsługa może przyczyniać się do wzrostu  jakości usług, zadowolenia klientów i poprawy konkurencyjności.

W gestii abonentów leży ocena między innymi sprawności i rzetelności obsługi. Może ona stanowić jeden z wyznaczników, ułatwiających podjęcie decyzji dotyczącej podpisania lub przedłużenia dotychczasowej umowy z danym operatorem.