Jakiego odszkodowania abonent może domagać się od operatora na drodze reklamacji? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jakiego odszkodowania abonent może domagać się od operatora na drodze reklamacji?

Wysokość odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej powinna być określona w regulaminie usługi.

Z reguły wysokość odszkodowania wynosi 1/30 opłaty abonamentowej za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonywania usługi telekomunikacyjnej.