W jakiej formie operator powinien odpowiedzieć na reklamację?

Forma odpowiedzi na reklamację zależy od tego, w jaki sposób abonent złożył reklamację.

Jeżeli reklamacja została złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie w salonie operatora, wówczas odpowiedź wysyłana jest pisemnie. Abonent może jednak złożyć oświadczenie, że odpowiedź ma zostać wysłana na podany adres poczty elektronicznej.

W przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej, odpowiedź również ma formę elektroniczną.

 


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie w sprawie usługi telekomunikacyjnej