W jakim terminie abonent może złożyć reklamację?

Reklamacja usługi telekomunikacyjnej może być złożona do operatora w terminie 12 miesięcy od dnia wystąpienia nieprawidłowości.

Reklamacja złożona przez abonenta po upływie terminu 12 miesięcy pozostaje bez rozpatrzenia.

 


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie w sprawie usługi telekomunikacyjnej