Co to jest Polityka Uczciwego Korzystania (FUP - Fair Usage Policy)? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 10:00 – 14:00

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Co to jest Polityka Uczciwego Korzystania (FUP - Fair Usage Policy)?

Polityka Uczciwego Korzystania jest mechanizmem, który pozwala operatorom monitorować i zapobiegać niewłaściwemu korzystaniu z usług w ramach roamingu.

Zasady Polityki Uczciwego Korzystania określają warunki umowy.

Skorzystanie przez operatorów z tego mechanizmu jest dobrowolne.

 


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie PE i Rady ws. roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii