Co to jest Polityka Uczciwego Korzystania (FUP - Fair Usage Policy)?

Polityka Uczciwego Korzystania jest mechanizmem, który pozwala operatorom monitorować i zapobiegać niewłaściwemu korzystaniu z usług w ramach roamingu.

Zasady Polityki Uczciwego Korzystania określają warunki umowy.

Skorzystanie przez operatorów z tego mechanizmu jest dobrowolne.

 


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie PE i Rady ws. roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii